Eğitim Programı İçeriği

Eğitim Programlarına Geri Dön


 

Pazarlama Planı Eğitimi 
Eğitici : Ömer Cengiz ÇELEBİ
Pınar ADANALI
Tarih : 23.11.2010 - 24.11.2010
Yer : Gaziantep IMCert Danışmanlık Eğitim Salonu
Ücret : -
 
 

Amaç

Günümüz dünyasında 2 kişilik mikro bir işletme ya da büyük bir işletme farkı gözetmeksizin, ürün ya da hizmet ne kadar yaratıcı ve ihtiyaca yönelik olursa olsun, iyi pazarlanamayan ürün ve hizmetler ve dolayısıyla işletmeler başarısızlığa uğramaktadırlar. “Pazarlama Planı Hazırlama” eğitimi, işletmedeki pazarlama fonksiyonu altında verilmesi gereken kararları yakından irdelemekte ve girişimciyi müşterilerinin kim olduğu, satın alma özellikleri gibi konularda düşünmeye sevk etmektedir. Bu eğitim, katılımcının kuracağı işletmede vereceği fiyatlandırma, dağıtım, tanıtım-tutundurma ve ürün/hizmet özellikleri ile ilgili kararları oluşturmasını ve bir uygulama planı hazırlanmasını öğretmeyi amaçlamaktadır.

İçerik

1. Pazarlama Kavramı

 • Girişimcinin Yaklaşımları ve Eğilimleri
 • Pazarlama Değişkenleri 

2. Pazarlama Planının Önemi ve Özellikleri

 • Pazarlama Planını Anlama
 • Pazarlama Planını Oluşturma
 • Pazarlama Planının Unsurları

3. Durum Analizi

 • Rekabeti ve Rakipleri Değerlendirme 
 • Rekabetçi Gücün Değerlendirilmesi
 • Rakiplerin Tanınması
 • Pazar ve Müşteri Analizi
 • Pazar Potansiyelinin Belirlenmesi
 • Pazarın Belirlenmesi ve Pazar Bölümleme
 • Fırsatlar Ve Tehditler
 • Güçlü Ve Zayıf Yönler

4. Amaçlar ve Stratejiler

 • Pazarlama Amaçları
 • Pazarlama Stratejisi Kavramı
 • Pazarlama Stratejileri Seçenekleri 
 • Rekabet Stratejileri Analizi
 • Ürün-Pazar Büyüme Stratejileri

5. Pazarlama Eylem Programı

 • Ürün Kararları
 • Ürün Yaşam Eğrisi
 • Marka İmajı ve Konumlandırma
 • Fiyat Kararları
 • Dağıtım Kararları
 • Tutundurma Kararları
 • Halkla İlişkiler

6. Planın Uygulanması

 • Finansal Kaynakların Değerlendirilmesi
 • Bütçe Hazırlama Yaklaşımları
 • Pazarlama Bütçe Tasarımı 

7. Ölçme Değerlendirme ve Düzeltme

 • Programların Gözetimi ve Ölçme
 • Sonuçların Kontrolü ve Değerlendirme
 • Düzeltici Adımların Atılması
...İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.