BYS.Net Bilgi Yönetim Yazılımı

Skip Navigation Links
Özetİçerisinde yaşadığımız çağa adını veren bilgi, onu en etkili ve verimli şekilde kullanana rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu nedenle doğru bilgiye hızlı ulaşmak, avantajdan öte bir zorunluluk durumundadır.

Bilgi Yönetimi bilimlerindeki gelişmelere ilave olarak bilişim teknolojisindeki gelişmeler bu alandaki yazılım ve donanımları lüks tüketim olmaktan çıkartmıştır. Bu kapsamda artık pek çok işletme bilgiyi usulüne uygun olarak yönetmekte ve arşivlemektedir. Bu husus, Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemlerinin önemini daha da artırmıştır.Çelebi Bilgi Yönetim Sistemi (BYS); her seviyedeki işletmelerin tüm verilerinin tek yerde tutulup işlenebileceği bir sistem olarak tasarlanmıştır. Her işletmenin kendine özgü bir kişiliğinin bulunmasına bağlı olarak ihtiyaçlarının ve çalışma şekillerinin de farklılıklar arz etmesi nedeniyle BYS eklenip çıkarılabilen alt parçalardan (modüllerden) oluşmaktadır.

Paket programlarımızı kullanan işletmelerden gelen taleplerle her gün gelişen ve değişen yapısıyla 5 yıllık bir araştırma ve geliştirme geçmişine sahip olan yazılım tüm sektörlere hitap edebilecek modüllere sahiptir. Bunlara ilave olarak her yeni işletme için, işletmenin şahsına özel modüller hazırlanmaktadır.
Teknik ÖzelliklerAna Modüller

 • Müşteri Bilgileri Yönetim Modülü
  • Firmalar modülü
  • Kişiler modülü
 • Teklif ve Protokol Yönetim Modülü
 • Proje bazlı tahsilat yönetim modülü
 • Kurum içi mesaj yönetim modülü
 • Eğitim / Etkinlik / Faaliyet yönetim modülü
 • Personel faaliyet raporlaması yönetim modülü
 • Etkinlik takvimi yönetim modülü

Yardımcı Modüller

 • Kullanıcı ve yetki yönetim modülü
 • Elektronik ileti dağıtım modülü
 • Not defteri modülü

Sistem / Donanım Gereksinimleri

 • Sistem Gereksinimi: Windows 98 veya daha üstü &.Net Framework 2.0

Geliştirdiğimiz ve geliştirilmekte olan Bilgi Yönetim paket yazılımlarımız, bu sistem çatısı altında alınmaktadır. Bunun yanı sıra, dokuman yönetim modülü geliştirme çalışmaları devam etmekte olup iş planı yapılmış diğer modüllerimiz ise hazırlık aşamasındadır.

Gelecekte ortaya çıkabilecek bilgi sistemi gereksinimlerini de içine alacak şekilde tasarlanan Çelebi Bili Yönetim Sistemi, değişen koşullara da adapte olabilecek yapıdadır. Modüller ayrı paket olarak kullanılabildiği gibi, birbirleriyle entegre olarak da çalışabilmektedir.  Gerektiğinde işlevselliğini yitiren modüller çıkarılabileceği gibi, yeni gereksinimler sonucunda geliştiren modüller de sisteme kolaylıkla dahil edilebilecektir.Resim Galerisi

 


İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.