Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Destek Programı

Skip Navigation Links

EBRD Programı Hakkında Özet Bilgi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'de faaliyetlerine 2011 yılında başlamış olan bir Avrupa Birliği bankasıdır.

Ticari işletmelerin yazılım ihtiyaçlarında ve danışmanlık hizmet alımlarında üst limiti 10.000 EURO olmak kaydı ile destek sağlamaktadır. Program kapsamında internet sitenizden, e-ticarete, pazarlama çalışmalarından fizibiliteye varana kadar pek çok değişik konuda destekten istifade edebilirsiniz.

Hibe ve destek sağlayan diğer kurumlara kıyasla bürokrasisi çok daha kolay olan bu programda işletmenin ticari menfaatleri ön planda tutulmaktadır.

Programdan istifade edebilmeniz için yazılım ve/veya danışmanlık  hizmeti alacağınız tedarikçi işletmenin de banka tarafından akredite edilmiş olması ön koşulu aranmaktadır. 

Çelebi Mühendislik; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından akredite edilmiştir. Uygun şartları taşıyan tüm ticari işletmeler Çelebi ile yapacağı çalışmalarda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteklerinden istifade edebilir.

Destek programının detayları müteakip bölümde Soru ve Cevaplarla anlatılmaktadır. Programın detay bilgilerine sitemizin Doküman Merkezi bölümünden ulaşabilirsiniz.

Program kılavuzunu indirmek için burayı tıklayınız.

 

Sorular ve Cevaplarla Destek Programı

1. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Destek Programı

2. Destek Programı Kuralları

3. Danışmanlarla İlgili Kurallar

 

1. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Destek Programı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Kimdir?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım Bankası ve 64 ülkenin ortaklığı ile kurulmuş kar amacı gütmeyen bir bankadır. Gelişmekte olan birçok ülkede gelişme sürecini hızlandırmak ve/veya sağlıklı büyümeye destek vermek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.

Faaliyette bulundukları ülkelerde bankaların, endüstri kollarının ve özel sektör işletmelerinin projele-rine destek sağlayan banka bu finansmanı

 • Destek,
 • Eş finansman,
 • Leasing,
 • Garanti veya
 • Ticari finansman

yöntemleriyle sunmaktadır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, T.C. Devletinin müsaadesi ve onayıyla 2011 yılından beri Türkiye de faaliyet göstermektedir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İşletmeleri Nasıl Destekler?

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Danışmanlık Hizmetleri (BAS), yerel danışmanlarla mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere çeşitli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İşletme performansını artırmaya yönelik doğrudan destek, bankanın faaliyetlerde bulunduğu ülkelerdeki işletmelere sunulmaktadır.

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İletişim Bilgileri

Bankanın misyonu, vizyonu ve tüm faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye internet sitesinden ulaşılabilmektedir. İletişim bilgileri internet sitesinde mevcuttur.

http://www.ebrd.com

 

2. Destek Programı Kuralları

Destek Tutarı Nedir?

İşletmelerin ticari ihtiyaçlarının belirlenerek performanslarının artırılmasını sağlamak amacına yönelik aşağıda detayları verilen danışmanlık hizmet alımlarına azami 10.000 Euro destek sağlanmaktadır. Destek tutarı toplam hizmet bedelinin %25 ile %75  arasında değişen oranına karşılık gelmektedir.

Desteğin toplam proje bütçesine hangi oranda verileceği, hizmetin türüne göre belirlenmektedir. Örneğin yazılım içerikli projeler %75 oranında desteklenmektedir.

 

Desteklenen Hizmet Alımları Nelerdir?

Piyasa analizi ve planlama: Piyasa araştırması, anket, strateji geliştirme, markalaşma, tanıtım malzemesi, internet sitesi tasarımı, ticari satış, e-ticaret.

Kalkınma planlaması: İş planlaması ve stratejik planlama, büyüme/çeşitlendirme planlaması, maliyet analizi, mali yönetim.

Fizibilite çalışmaları

Ortak araştırması: Tedarikçi, yatırımcı, müşteri araştırması, tedarik yönetimi

Yeniden organizasyon / yapılanma: Organizasyonel gelişim, insan kaynakları yönetimi, satış/dağıtım sistemi, lojistik yönetimi

Bilgisayarlı mali bilgi/yönetim bilgi sistemleri: Mali yönetim bilgi sistemi, müşteri ilişkileri yönetim sistemi (CRM), işletme kaynak planlama sistemi (ERP)

Tarım: Ekin, besi hayvanı ve toprak yönetimi

Bilgisayarlı imalat sistemleri: Bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli imalat (CAM), paketleme, modelleme, optimizasyon ve simülasyon.

Mühendislik çalışmaları: Mimari planlama/tasarım, alan optimizasyonu, bilgi teknolojileri altyapı tasarımı, makine/ekipman seçimi, kurulum, eğitim.

Kalite yönetim ve belgelendirme: ISO 9000 – 27000, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP)

Enerji verimliliği ve çevre: Enerji denetimi, Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM), yenilenebilir enerji, çevresel etki değerlendirmesi, entegre kirlilik önleme ve kontrol (IPPC), ISO 14000 uygulaması

 

EBRD Desteklerinden İstifade Edebilmek İçin Hangi İlde Bulunmam Gerekir?

Desteklenecek işletmelerin bulunabileceği iller;

 • TRA1 Erzurum, Erzıncan,Bayburt
 • TRA2 Agrı, Kars, Igdır, Ardahan
 • TRB1 Malatya, Elazıg, Bıngöl, Tuncelı
 • TRB2 Van, Mus, Bitlis, Hakkari
 • TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis
 • TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır
 • TRC3 Mardın, Batman, Şırnak, Siirt
 • TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
 • TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat
 • TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop
 • TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya
 • TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane

* Sarı renk ile işaretlenen illerde bulunan işletmelerin faaliyetleri desteklenmektedir.

 

Desteklenecek İşletmede Aranan Şartlar Nelerdir?

 • En az 10 en fazla 250 çalışan
 • Hisselerinin çoğunluğunun özel sektör ve yerel mülkiyette olması
 • Güvenilir ve saygın yönetim
 • Bankacılık, savunma sanayine yönelik mamul veya hizmet, kumar ve tütün faaliyetleri dışındaki tüm alanlar
 • Büyüme potansiyeli ile birlikte danışmanlık hizmetine duyulan gerçek ihtiyaç
 • Toplam proje maliyetinin %25 - %75 oranını ödeme kapasitesi olması

 

Başvuru Sürecinde Bürokrasi Beni Yoracak mı?

Hayır.

Destek ve hibe sağlayan tüm mercilerden edindiğimiz yoğun bürokrasi ve uzun bekleme süreleri gibi alışkanlıklarımız burada geçerli olmayacaktır. Karmaşık ve yorucu olmayan bir müracaat ve projelendirme süreci söz konusudur.

 

Proje Döngüsü Nasıl Olacak?

1.Başvuru: Ticari işletmeler BAS’a başvuruda bulunur ve proje iş tanımı oluşturulur.

2.Seçim: Ticari işletme ve BAS, ihtiyaç duyulan hizmet için en uygun danışmanı bulur ve destek sözleşmesi yapılır.

3.Uygulama: Proje, danışman tarafından yürütülürken, denetleme hizmeti BAS tarafından sağlanır.

4.Ödeme: Ticari işletme projenin başarıyla uygulandığını onaylar, danışmana ödeme yapar ve BAS’tan destek alır.

5.Değerlendirme: Etkinin ve kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi için bir yıl sonra BAS tarafından bir değerlendirme yapılır.

 

Destek için Başvuruyu Nasıl ve Nereye Yapabilirim?

BAS programına başvuruyu

 • EBRD’nin Ankara’da bulunan Danışmanlık Hizmetleri BAS ofisinden yapabilirsiniz veya
 • www.ebrd.com/sbs/turkey adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak e-posta, faks veya posta yoluyla gönderebilirsiniz.

İhtyaç duymanız halinde Çelebi hiçibr ücret talep etmeksizin sizin adınıza başvuru sürecinizi yöne-tecektir.

 

Başvuru için Hangi Belgeler Gereklidir?

Başvuru için gerekli evrakların listesi kabarık değildir ve aşağıda listelenmiştir.

1  BAS başvuru formu (proje dokümanı)

2. Ticari Sicil Gazetesi Kopyası

3.  Firma Özgeçmişi (Faaliyet Alanı/Alanları tanıtımı)

4.  Enaz iki yıla ait finansal tablolar (Bilanço/Gelir Tablosu)

 

3. Danışmanlarla İlgili Kurallar

Hangi Danışmanlarla Çalışabilirim?

Projenizde çalışacak danışmanların Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yönetimi tarafından akredite edilmiş olması olmazsa olmaz ön koşuldur. Bu nedenle projenizde çalışacak uzman kuruluş ve kişilerin seçimi sizin katkınızla banka personeli tarafından gerçekleştirilecektir.

Çelebi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından akredite edilmiştir.

Buna ilave olarak Çelebi Genel Koordinatörü Ömer Cengiz ÇELEBİ; İngiltere’de bulunan İş Danış-manlığı Enstitüsü (The Institute of Business Consulting) tarafından danışmanlık alanında akredite edilmiştir.

Akreditasyonla ilgili bilgi ve belgeler aşağıda adresi sunulan internet sitesi sayfasından yayınlanmaktadır.

http://www.byclb.com/TR/Danismanlik/AkrediteDanismanlik.aspx

Çelebi’nin iletişim bilgilerine resmi internet sitesinde aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://www.byclb.com/TR/Iletisim/Iletisim.aspx

 

Projemi Hazırlatmak için Nasıl Bir Bedel Ödeyeceğim?

Başvurunun yapılabilmesi için banka tarafından talep edilecek evraklar listesinde bir adet proje dokümanı bulunmaktadır. Proje dokümanını kendiniz doldurup hazırlayabilirsiniz.

Ancak Çelebi ile yapacağınız çalışmalarda başvuru evraklarınız ve projeniz bila-bedel sizin adınıza Çelebi tarafından hazırlanacaktır. Bu durumda hiçbir ücret ödemek zorunda kalmazsınız.
İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.